หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแลขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร

"เสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล"

การอบรมสำหรับผู้ดูแลที่อยู่กับโรคจิตเวช เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว และโรคซึมเศร้า

อบรมโดยผู้ดูแลซึ่งมีประสบการณ์ตรง เป็นหลักสูตรเดียวกับ Caregivers Alliance limited - Singapore

มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้ 

โรคจิตเวชกับการจัดการภาวะวิกฤติ

การสื่อสาร

สมองและยารักษาโรคจิตเวช

หน้าที่ดูแลตนเอง

ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา

การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคืนสู่สุขภาวะ

ความเข้าอกเข้าใจ

การเป็นปากเป็นเสียง

เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อดูแลคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

รุ่นที่สี่ วันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.30 น.
ณ สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย เมืองทองธานี

ค่าสมัคร 1,600 บาท
รับสมัครแล้ววันนี้ สนใจติดต่อ 064-258-9903

specialtag: