เรื่อง อยู่อย่างไรกับคนไข้จิตเภท

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

เรื่อง

อยู่อย่างไรกับคนไข้จิตเภท

ใน วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.30 - 12.00 น.

โดย

น.พ. ฐิติกร สุวรรณแสง

จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์

สำรองที่นั่งด่วน ไม่มีค่าใช้จ่าย

โทร. 02 725 9595

specialtag: