news

คณะกรรมการ สมาคมเสริมสร้างชีวิต

 

ข้อบังคับของสมาคมเสริมสร้างชีวิต

เรื่อง อยู่อย่างไรกับคนไข้จิตเภท

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

เรื่อง

อยู่อย่างไรกับคนไข้จิตเภท

ใน วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

โฉมใหม่ของบริการจิตเวช

สิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองของผู้อยู่กับโรคจิตเวช

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง

การออกบูธงานสถาปนิก 1-6 พ.ค. 61

สมาคมเสริมสร้างชีวิตจะไปออกบูธประชาสัมพันธ์

งานขององค์กรและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิก

ในงานสถาปนิก 61  (Architect 18)

หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแลขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร

"เสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล"

การอบรมสำหรับผู้ดูแลที่อยู่กับโรคจิตเวช เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว และโรคซึมเศร้า

การจัดการความเจ็บป่วย และ คืนสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมอบรม

การจัดการความเจ็บป่วยและคืนสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1

โดย

พ.ญ. พัชรินทร์ ผลิพัฒน์

Subscribe to RSS - news