บริจาคเพื่องานฟื้นฟู

ไม่ใช่แค่รักษาอาการ แต่มันคือการรักษา “ชีวิต”

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟู ฝึกอาชีพ คืนสุขภาวะให้ผู้ประสบปัญหาจิตเวช เพื่อให้ชีวิตมีโอกาสก้าวเดินต่อไป ได้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างผู้ที่ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

ร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 189-4-41959-5

(ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น)

โทร. 064 258 9358, 063 740 2393