ร่วมเป็นจิตอาสา

ความเชี่ยวชาญของคุณ เสริมจุดแข็งให้เรา

ลิฟวิ่งขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกอาชีพ กิจกรรมบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด งานออกแบบและสร้างสรรค์ งานผลิตสื่อ งานคอมพิวเตอร์ การทำบัญชี เป็นต้น นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของคุณมาร่วมสร้างสรรค์ศักยภาพและการคืนสู่สุขภาวะของสมาชิกของเรา

โทร. 064 258 9358, 063 740 2393