สนับสนุนสินค้า

เมื่อคุณซื้อและชื่นชม = ความภูมิใจของเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการทุกชิ้นของลิฟวิ่ง เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ป่วยจิตเวชที่ค้นพบจุดแข็งและศักยภาพจากการฟื้นฟูและการทำงานกับเรา ลิฟวิ่งต้องการให้คนสนับสนุนสินค้ามองเห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย มากกว่าเพียงแค่ต้องการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ เพราะเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองความพึงพอใจ มีคุณค่า เป็นมิตรและมีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อม 

โทร. 064 258 9358, 063 740 2393