ศิลปกรรมและงานฝีมือ

สร้างสรรค์ด้วยมือ สร้างสุขให้ใจ สู่สุขภาวะ

ผลงานศิลปะและงานฝีมือจากสมาชิกลิฟวิ่ง ผู้กำลังเดินทางบนเส้นทางคืนสู่สุขภาวะ (Recovery) โดยใช้ศิลปะบำบัดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามไอเดีย ความถนัดและความชอบส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางคืนสู่สุขภาวะ เพื่อค้นหาตัวตน ฟื้นฟูทักษะการทำงาน ความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การเติบโตอย่างงดงามภายในจิตใจ