อาหาร เบเกอรี และเครื่องดื่ม

Homemade from the Heart

ด้วยความตั้งใจฟื้นฟูทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อคืนสู่สุขภาวะให้กับผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ตระหนักในคุณค่า และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ทุกผลิตภัณฑ์เราทำด้วยใจ เพื่อฟื้นฟูใจ และส่งเป็นกำลังใจ ไปสู่ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวชทุกคน