เกษตรกรรม

ปลูกด้วยใจ ใส่ความรัก เติบโตอย่างมีคุณค่า

จุดเริ่มต้นจากโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ (เกษตรกรรม) สำหรับผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช เกิดเป็นสวนเล็ก ๆ ข้างตึก หน้าบ้าน และหลังบ้านของสมาชิก สร้างความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ให้เติบโตงอกงาม พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและงดงาม ตามแนวคิดที่ลิฟวิ่งดำเนินการมาตลอด ในการคืนสู่สุขภาวะให้กับผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช (Recovery) ด้วยการฟื้นฟูทักษะการทำงาน สร้างอาชีพ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม